Tag Archives: teambuilding 2022

12 Lợi ích của Team building đối với Doanh nghiệp

Sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là chỉ kỹ năng và năng lực làm việc của từng cá nhân trong nhóm – nhân viên cần học được cách làm việc gắn kết với toàn bộ tổ chức. Điều này không ngẫu nhiên mà đạt được. Nó cần […]

Những lưu ý khi sử dụng Team building

Team building là một hoạt động rất có ích cho doanh nghiệp nói riêng và các tổ chức nói chung. Các hoạt động này giúp cho doanh nghiệp vượt qua được giai đoạn khủng hoảng, cả về nhân sự cũng như về văn hóa doanh nghiệp. Team building giúp doanh nghiệp trở nên khỏe mạnh, […]