NGÀY HỘI SỨC KHOẺ & AN TOÀN

  • Số lượng: 40 – 1000
  • Sân chơi: sân nhà máy, công viên hay bãi biển
  • Điểm đến: khắp cả nước
  • Lợi ích: sự quan tâm, tạo động lực, sự tôn trọng, sức khỏe thể chất & tinh thần, sự phối hợp
“Ngày hội Sức khỏe & An toàn” ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều công ty. Với nhiều cách thức khác nhau, nhân viên cần được thông báo về các vấn đề sức khỏe và tạo động lực để quan tâm cho sức khỏe của chính họ. Điều này thể hiện một hành động cụ thể của doanh nghiệp nhằm xây dựng một môi trường làm việc an toàn và phong trào rèn luyện sức khỏe thường xuyên cho mỗi cá nhân và tập thể. Hầu hết các sự kiện này có một số nội dung chung, như xem xét các chính sách liên quan trong sổ tay nhân viên, các biện pháp thực hành, tham dự các bài giảng về các chủ đề, triển lãm chuyên đề, khám & tư vấn sức khỏe… Ngoài ra, sự kiện còn là một sân chơi vui nhộn nhằm thắt chặt tình đồng nghiệp bằng cách lôi kéo tất cả các thành viên trong công ty tham gia các cuộc thi đấu thể thao.
Photo: Exotic Vietnam

Tổ chức “Ngày hội Sức khỏe & An toàn” là một cách tuyệt vời để phát động phong trào chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy nhận thức tốt hơn về các vấn đề an toàn và giúp cho nhân viên biết cách quan tâm đến cuộc sống hạnh phúc của chính họ. Sự kiện mang lại những kết quả thiết thực, có lợi cho cả công ty và nhân viên.

“Ngày hội Sức khỏe & An toàn” ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều công ty. Với nhiều cách thức khác nhau, nhân viên cần được thông báo về các vấn đề sức khỏe và tạo động lực để quan tâm cho sức khỏe của chính họ. Điều này thể hiện một hành động cụ thể của doanh nghiệp nhằm xây dựng một môi trường làm việc an toàn và phong trào rèn luyện sức khỏe thường xuyên cho mỗi cá nhân và tập thể. Hầu hết các sự kiện này có một số nội dung chung, như xem xét các chính sách liên quan trong sổ tay nhân viên, các biện pháp thực hành, tham dự các bài giảng về các chủ đề, triển lãm chuyên đề, khám & tư vấn sức khỏe… Ngoài ra, sự kiện còn là một sân chơi vui nhộn nhằm thắt chặt tình đồng nghiệp bằng cách lôi kéo tất cả các thành viên trong công ty tham gia các cuộc thi đấu thể thao.

Không nghi ngờ gì nữa, sức khỏe và an toàn là một phần quan trọng của cuộc sống, ảnh hưởng tích cực đến thành công trong sự nghiệp của bạn. Hãy mang khẩu hiệu “Cuộc sống quan trọng nhất” vào sự kiện hàng năm của doanh nghiệp như một hoạt động lâu dài. Exotic Việt Nam sẵn sàng đón nhận các yêu cầu của bạn để thực hiện chương trình bổ ích này.