NGÀY HỘI VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

  • Số lượng: 40 – 1000 người
  • Sân chơi: sân cỏ, bãi biển.
  • Điểm đến: khắp cả nước.
  • Lợi ích: củng cố văn hóa doanh nghiệp, gắn kết, làm việc nhóm, quan tâm nhân viên, vui chơi.
Việc xây dựng các giá trị đạo đức và không ngừng nỗ lực lan tỏa các giá trị đó đến nhân viên là công việc thường xuyên của mỗi doanh nghiệp. Có nhiều cách để khiến nhân viên cảm thấy gắn kết hơn tại văn phòng đồng thời cho họ thấy điều mà doanh nghiệp của bạn quan tâm. Ngày hội Văn hóa là một hoạt động hiệu quả, không chỉ tạo niềm vui, thể hiện sự quan tâm đến nhân viên mà còn giúp nhân viên xác định rõ hơn sứ mệnh của công ty, xây dựng môi trường làm việc tích cực hơn, và đạt năng suất cao hơn.
Photo: Exotic Vietnam

Việc xây dựng các giá trị đạo đức và không ngừng nỗ lực lan tỏa các giá trị đó đến nhân viên là công việc thường xuyên của mỗi doanh nghiệp. Có nhiều cách để khiến nhân viên cảm thấy gắn kết hơn tại văn phòng đồng thời cho họ thấy điều mà doanh nghiệp của bạn quan tâm. Ngày hội Văn hóa là một hoạt động hiệu quả, không chỉ tạo niềm vui, thể hiện sự quan tâm đến nhân viên mà còn giúp nhân viên xác định rõ hơn sứ mệnh của công ty, xây dựng môi trường làm việc tích cực hơn, và đạt năng suất cao hơn.

Hoạt động xây dựng văn hóa bao gồm các bài tập mô phỏng các giá trị cốt lõi của công ty. Các thành viên có cơ hội suy nghĩ, hành động, tương tác một cách cởi mở để rút ra những bài học trong công việc thường ngày. Sự kiện này giúp văn hóa công ty được tuân thủ và thực thi như một thói quen trong mỗi người. Văn hóa công ty là động lực đằng sau sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Hãy gặp gỡ và chia sẻ với Exotic Việt Nam mục tiêu của sự kiện sắp đến để lựa chọn địa điểm, thiết kế một loạt các hoạt động phù hợp với ngân sách, đạt kết quả mong muốn và lưu lại sự trải nghiệm khó quên.