THỬ THÁCH SINH TỒN

  • Số lượng: 40 – 120
  • Sân chơi: hải đảo hay khu bảo tồn thiên nhiên
  • Điểm đến: khắp cả nước
  • Lợi ích: xác lập mục tiêu, tự tin, vượt qua giới hạn, làm việc nhóm, không lùi bước, thích ứng thay đổi
Sân chơi là một môi trường dã ngoại xa lạ, đó có thể là một đảo ven bờ, một làng quê hẻo lánh hay một cánh rừng ít người biết đến. Người tham gia được trang bị những kỹ năng sinh tồn và sẵn sàng thích nghi trong môi trường này. Hoạt động bao gồm thắt nút dây, tìm phương hướng, cách thông tin, sơ cấp cứu, nhận dạng thực vật, cách làm lửa và hơn thế nữa. Trong một môi trường mới, thiếu thốn tiện nghi quen thuộc và phải đối đầu với một nhiệm vụ “bất khả thi”, mỗi thành viên phải dựa vào nhau, từ đó học cách tin tưởng lẫn nhau và sử dụng các kỹ năng của mọi người. Những kỹ năng sống còn được vận dụng, tinh thần đồng đội được nâng lên. Mặc dù có nhiều thách thức tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng rủi ro luôn được quản lý và kiểm soát chặt chẽ trong tất cả các hoạt động.
Photo: Exotic Vietnam

Gần đây, các doanh nghiệp đang tìm kiếm các chương trình team building hoàn toàn mới để bỏ lại căng thẳng của công việc thường ngày, từ bỏ “thế giới văn minh” và thử thách bản lĩnh của họ trước thiên nhiên. Trong đó, thử thách sinh tồn trong vùng hoang dã là sự lựa chọn đặc biệt để mở ra tiềm năng vô hạn của con người.

Sân chơi là một môi trường dã ngoại xa lạ, đó có thể là một đảo ven bờ, một làng quê hẻo lánh hay một cánh rừng ít người biết đến. Người tham gia được trang bị những kỹ năng sinh tồn và sẵn sàng thích nghi trong môi trường này. Hoạt động bao gồm thắt nút dây, tìm phương hướng, cách thông tin, sơ cấp cứu, nhận dạng thực vật, cách làm lửa và hơn thế nữa. Trong một môi trường mới, thiếu thốn tiện nghi quen thuộc và phải đối đầu với một nhiệm vụ “bất khả thi”, mỗi thành viên phải dựa vào nhau, từ đó học cách tin tưởng lẫn nhau và sử dụng các kỹ năng của mọi người. Những kỹ năng sống còn được vận dụng, tinh thần đồng đội được nâng lên. Mặc dù có nhiều thách thức tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng rủi ro luôn được quản lý và kiểm soát chặt chẽ trong tất cả các hoạt động.

Exotic Việt Nam không nhắm vào thành tích cá nhân, sự thành công của chương trình là đảm bảo mọi người tham gia nhiều nhất và đúc kết được bài học cho mỗi cá nhân và tập thể. Hãy gặp gỡ và chia sẻ với chúng tôi để lựa chọn địa điểm phù hợp, thiết kế chuỗi hoạt động nhằm thỏa mãn mức độ thể chất, mục tiêu sự kiện và giá trị cốt lõi của công ty.