Tag Archives: team building tieng viet la gi

Team building là gì?

Team building – xây dựng đội ngũ là một thuật ngữ chuyên dùng để chỉ các hoạt động hỗ trợ việc hình thành một đội làm việc hiệu quả. Nguồn: Exotic Vietnam Làm việc theo nhóm là một nhu cầu có ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực và đặc biệt ngày nay, trong các […]