Close

Tuyển dụng

10/11/2017

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN: FACILITATOR

Hiện nay công ty Exotic Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng THỰC TẬP VIÊN với các yêu cầu như sau : Vị trí tuyển dụng: Facilitator (điều phối viên Teambuilding) Mô tả công việc: Thực tập làm vai trò quản lý vật dung teambuilding: sắp xếp các vật dụng, […]

Xem thêm

29/06/2017

TUYỂN DỤNG THỰC TẬP VIÊN: SALES ADMIN

Hiện nay công ty Exotic Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng THỰC TẬP VIÊN với các yêu cầu như sau : Vị trí tuyển dụng: Sales Admin (Nhân viên kinh doanh): Mô tả công việc: 1. Thực tập làm vai trò nhân viên kinh doanh: Làm báo giá, viết […]

Xem thêm