Close

Teambuilding – Event

10/11/2017

Các bài tập Team Building – Phát triển khả năng sáng tạo

 Tư duy sáng tạo? Sáng tạo rất cần thiết cho các ý tưởng đổi mới và một tinh thần cạnh tranh.Tuy nhiên, trong các tổ chức phát triển, các cấu trúc mà họ đưa ra để nâng cao năng suất và hiệu quả thường bóp nghẹt sự sáng tạo. Khi […]

Xem thêm

10/11/2017

12 Lợi ích của Team building đối với Doanh nghiệp

Sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là chỉ kỹ năng và năng lực làm việc của từng cá nhân trong nhóm – nhân viên cần học được cách làm việc gắn kết với toàn bộ tổ chức. Điều này không ngẫu nhiên […]

Xem thêm

10/11/2017

Các loại hình Team building

Lợi ích của các hoạt động team building sẽ được phát huy tối đa khi phối hợp được giữa mục tiêu của sự kiện với hình thức thể hiện. Thông thường, chúng ta thường thấy có các loại hình team building sau đây: Loại 1: Xúc tác để các nhóm […]

Xem thêm

10/11/2017

Khi nào và ai cần Teambuilding?

Câu hỏi tiếp theo thường gặp là ai cần tham gia các hoạt động team building và khi nào thì nên áp dụng hoạt động này đối với từng cá nhân cũng như ở tầm công ty hoặc phòng ban? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc vì teambuilding, […]

Xem thêm

10/11/2017

Teambuilding là gì?

Teambuilding – xây dựng đội ngũ là một thuật ngữ chuyên dùng để chỉ các hoạt động hỗ trợ việc hình thành một đội làm việc hiệu quả. Làm việc theo nhóm là một nhu cầu có ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực và đặc biệt ngày nay, trong […]

Xem thêm