Close

Teambuilding vui chơi

Ngày hội an toàn

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 40 – 1.000 người. Trò chơi: nhiều games. Thời gian trò chơi: nửa ngày. Địa điểm: Mặt bằng rộng như: sân vận động, các khu du lịch. Hình thức: Gian hàng games. Giá trị đạt được: Nâng cao ý thức an toàn trong lao động. Trò chơi vui […]