Close

Teambuilding mạo hiểm

Bảo vệ Hành tinh xanh (trọn ngày)

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 20 – 120 người. Trò chơi: Khám phá thiên nhiên và con người. Thời gian trò chơi: nửa ngày. Địa điểm: Cần Giờ. Hình thức tổ chức: trạm game. Giá trị đạt được: Nâng cao nhận thức vì môi trường. Thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối […]