Close

Teambuilding doanh nghiệp

Nhân đôi bàn thắng (Nửa ngày)

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 40 – 400 người. Trò chơi: 4-5 trò chơi. Thời gian trò chơi: 3 giờ. Địa điểm: Sân vận động Hoa Lư. Hình thức tổ chức: vận động trường. Giá trị đạt được: Nâng cao ý chí, quyết tâm vượt doanh số. Thể […]

24/10/2017

Xem thêm

Ngày hội an toàn

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 40 – 1.000 người. Trò chơi: nhiều games. Thời gian trò chơi: nửa ngày. Địa điểm: Mặt bằng rộng như: sân vận động, các khu du lịch. Hình thức: Gian hàng games. Giá trị đạt được: Nâng cao ý thức an toàn trong […]

09/09/2017

Xem thêm

Mini Olympics

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 80 – 1.000 người. Trò chơi: Vui nhộn, giao lưu các phòng ban, gia đình, trẻ em. Thời gian trò chơi: ½ ngày. Địa điểm: sân cỏ trong các khu du lịch. Hình thức tổ chức: các gian hàng trò chơi. Giá trị […]

09/09/2017

Xem thêm

Vui cùng World Cup

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 40 – 400 người. Trò chơi: Vui nhộn, giao lưu các phòng ban, gia đình, trẻ em. Thời gian trò chơi: ½ ngày. Địa điểm: sân cỏ trong các khu du lịch. Hình thức tổ chức: các gian hàng trò chơi. Giá trị […]

09/09/2017

Xem thêm

Cuộc đua Công thức 1

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: trên 40 người. Trò chơi: một chuỗi công việc Thời gian trò chơi: 1/2 ngày. Địa điểm: Công viên The BCR Hình thức tổ chức: cùng tham gia 1 game Giá trị đạt được: Vui & khích lệ tinh thần nhân viên Kỹ […]

09/09/2017

Xem thêm

Amazing race bằng xe bus (nửa ngày)

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 20 – 40 người. Trò chơi: 4-5 trò chơi. Thời gian trò chơi: 1/2 ngày. Địa điểm: Trung tâm TP.HCM. Hình thức tổ chức: trạm game. Giá trị đạt được: Cùng chia sẻ và làm việc với đồng nghiệp. Giải quyết vấn đề […]

19/06/2017

Xem thêm

Huyền thoại Long Sơn (trọn ngày)

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 20 – 200 người. Trò chơi: 4-5 trò chơi qua 2 giai đoạn. Thời gian trò chơi: 1 ngày. Địa điểm: Đảo Long Sơn. Hình thức tổ chức: trạm game. Giá trị đạt được: Trải nghiệm thú vị với thách thức của thiên […]

19/06/2017

Xem thêm

Khẳng định chiến thắng (trọn ngày)

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 40 – 400 người. Trò chơi: 4-5 trò chơi. Thời gian trò chơi: 3 giờ. Địa điểm: Khu du lịch BCR. Hình thức tổ chức: trạm game. Giá trị đạt được: Xây dựng được tinh thần đoàn kết, niềm tin lẫn nhau, tính […]

19/06/2017

Xem thêm

Nhân đôi bàn thắng (nửa ngày)

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 40 – 400 người. Trò chơi: 4-5 trò chơi. Thời gian trò chơi: 3 giờ. Địa điểm: Sân vận động Hoa Lư. Hình thức tổ chức: vận động trường. Giá trị đạt được: Nâng cao ý chí, quyết tâm vượt doanh số. Thể […]

19/06/2017

Xem thêm