Close

Teambuilding doanh nghiệp

Nhân đôi bàn thắng (Nửa ngày)

Thông tin tóm tắt: Người tham gia: 40 – 400 người. Trò chơi: 4-5 trò chơi. Thời gian trò chơi: 3 giờ. Địa điểm: Sân vận động Hoa Lư. Hình thức tổ chức: vận động trường. Giá trị đạt được: Nâng cao ý chí, quyết tâm vượt doanh số. Thể hiện tinh thần tập thể […]