Close

OKAMURA SANYO – “BÍ ẨN NGŨ HÀNH”

Chương trình teambuilding “Bí ẩn Ngũ Hành” đã tạo cơ hội cho các thành viên Okamura Sanyo được trải nghiệm và chinh phục thử thách với từng loại vật chất khác nhau: Kim – Thủy – Mộc – Hỏa – Thổ. Từng đội không chỉ khẳng định sức mạnh đối với các đội khác mà còn phải vượt qua giới hạn của chính bản thân đội mình. Từ sức mạnh tập thể, các đội sẽ cùng nhau sử dụng các giá trị nhận được để xây dựng một Kim Tự Tháp bền vững.

Sự tương trợ và sự kết nối hiệu quả giữa các thành viên công ty Okamura Sanyo đã góp phần xây dựng nên một tập thể công ty vững chắc như hình ảnh một Kim tự tháp sừng sững và vĩnh cửu với thời gian.