Close

KIM TÍN – “SHARING & CARING: I WANT TO BE” – VĨNH HY

Chương trình Teambuilding với chủ đề “Sharing & Caring: I Want To Be” là hành trình vận hành một công ty. Chương trình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi tạo ra một sân chơi bổ ích, nơi mà các thành viên trong công ty có thể cùng nhau làm việc, học hỏi và hỗ trợ nhau. Tất cả quá trình đó mang lại sự thấu hiểu của các thành viên khi đứng ở một vị trí khác với vị trí thực tế hiện tại.

Mỗi đội sẽ được giả định như một công ty với các bộ phận chức năng: Ban quản lý, phòng kinh doanh, phòng tài chính, phòng cung ứng, phòng IT,… Các đội sẽ tự chia ra nhiều nhóm tượng trưng cho các phòng ban trong công ty và cố gắng hoàn thành các thử thành để nhận được những giá trị từ ban tổ chức. Cuối cùng, cả đội sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao là nấu một bữa ăn trong rừng và cùng nhau ngồi lại chia sẻ về những khó khăn đã gặp phải.

Từ đó, mỗi người sẽ có một cái nhìn khách quan về nhiệm vụ và vai trò của mỗi vị trí trong tổ chức của công ty. Mọi người có thể cảm thông cho nhau để có thể sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ nhau để đưa công ty ngày càng phát triển hơn nữa.